Internetowy Serwis Fletniowy

Fletnia Pana tak jak inne instrumenty muzyczne to także narzędzie pracy zarobkowej. Tak więc muzycy grający na fletni obsługują wszystkie możliwe miejsca działalności artystycznej. Możemy tych muzyków zobaczyć występujących na ulicy, imprezie plenerowej, w sali filharmonii, w kościele, na weselu, na wernisażu, itp. Fletnia jest także wykorzystywana przez muzyków, którzy używają jako podstawowych innych instrumentów a fletnia stanowi tylko dodatek i uzupełnienie instrumentarium. Często jednak zdarza się publiczności bardziej podoba się brzmienie fletni Pana niż innych powszechnie znanych instrumentów.

Tak więc wydaje się, że przy współczesnym gwałtownym rozwoju imprez plenerowych, powstawaniu nowych lokali czy klubów muzycznych i ogólnym zapotrzebowaniu na rozrywkę, fletnia Pana i jej unikalne brzmienie ma szansę na dalsze popularyzowanie się i znajdywanie nowych miłośników.Wielu artystów, którzy zgłębili tajniki gry na fletni rozpoczyna także działalność dydaktyczną wśród dorosłych i młodzieży co stanowi ich dodatkowe źródło dochodu. Zapotrzebowanie na tą wiedzę jest spore ze względu na gwałtowny rozwój zainteresowania tym instrumentem w ostatnich latach. Chęć kształcenia się potęguje fakt braku podręczników w księgarniach muzycznych oraz małą ilością nauczycieli co jest szczególnie widoczne w mało umuzykalnionej Polsce.